TŘEBOŇSKO, po stopách rybníkářů

Publikoval Libor Drahoňovský v

Na besedě spojené s promítáním fotografií si prohlédneme rozmanitou soustavu rybníků v okolí Třeboně. Dozvíme se více o jednotlivých stavitelích, především o Jakubovi Krčínovi, Štěpánku Netolickém i Mikulášovi Ruthardovi z Malešova. Během poutavého vyprávění se zastavíme jak u velkolepých rybníků Svět, Rožmberk, Horusický a Káňov, tak u těch méně známých, avšak neméně krásných. Projdeme se po březích Zlaté Stoky či Nové řeky, umělých kanálů, bez kterých by mnohé rybníky na Třeboňsku nemohly vůbec vzniknout. Vychutnáme si také atmosféru podzimních výlovů rybníků a pokocháme se obrazy malíře Jana Kojana z malebné vesničky Kojákovic, který během 1. poloviny 20. století na svých obrazech mistrně zachytil nejen malebnost třeboňských rybníků, ale také práci a život místních rybářů.

Další nabídku besed a přednášek naleznete zde.