JIHOČESKÁ ŠUMAVA, kde Vltava protéká ve stínu hor

Publikoval Libor Drahoňovský v

Beseda nás zavede nejprve do Vimperka, města se spoustou pamětihodností, po té na zajímavá a krásná místa horního toku Vltavy od jejího pramene až po Horní Planou. Kromě nejvyšších vrcholů české strany Šumavy s vyhlídkami na Alpy spatříme Plešné jezero, rašeliniště, horské louky, lesy i skalní útvary. Součástí pořadu bude i poutavé vyprávění o současnosti i minulosti horských vsí, včetně těch zaniklých, po nichž zůstaly nanejvýš tajemně působící kamenné ohrady či zarostlé základy domů. Ve Volarech spatříme dřevěné domy v alpském stylu a neopomineme ani jedinečné technického dílo Schwarzenberský kanál, pomocí něhož se dřevo z české strany Šumavy v předminulém století plavilo do Dunaje, aby ve Vídni bylo čím topit i z čeho stavět. Nahlédneme do světa šumavských pověstí a lidových písní, tvorby Karla Klostermanna a dalších literátů.

Další nabídku besed a přednášek naleznete zde.