RAKOVNICKO, KRAJ ŽULOVÝCH LOMŮ A TAJEMNÝCH KAMENŮ

Publikoval Libor Drahoňovský v

Okolí Rakovníka mne s výjimkou Křivoklátska na první pohled příliš nezaujalo. Ve směru na Kladno nadmíru poznamenaly zdejší krajinu současné vesnické novostavby prozrazují blízkost Prahy. A západně od Rakovníka začínaly tzv. Rakovnické Sudety, tedy region poznamenaný poválečným vysídlením jak nezřídka prozrazují chátrající a zanedbané domy, které se architektonicky velmi podobají těm v sousedním severočeském pohraničí.

Tento kout středních Čech zaujme mimo jiné záhadnými žulovými balvany roztroušenými na vrchovině Džbán a také v okolí Jesenice, kde v minulosti bývaly i jedny z nejvýznamnějších lomů v Čechách. Jesenicko je zároveň vstupní branou do půvabného kraje kolem řeky Střely, kde krásné žulové monumentální balvany ukrývají lesy v okolí Žihle.

JESENICE, MĚSTEČKO NA POMEZÍ STŘEDNÍCH ČECH

NAUČNOU STEZKOU JESENICKO DO PETROHRADU

VE STOPÁCH ŽULY

Z JESENICE KAŠTANOVÝMI ALEJEMI K BOŽÍMU KÁMENI U SOSNĚ

Z Jesenice vede východním směrem k malebnému zámečku Svatý Hubert z počátku 18. století asi čtyřkilometrová cesta, kterou místy lemují obilná pole a aleje krásných vzrostlých kaštanů. Z vyvýšenin se naskýtají výhledy na Krušné hory, Doupovské hory a České středohoří. Především od zchátralého věžovitého letohrádku Plaveč, v němž zřejmě hostili majitelé panství Černínové z Chudenic šlechtické hosty během honů na zvěř v okolních lesích.

Kaštanová alej cestou z Jesenice ke Svatému Hubertovi
Zchátralý letohrádek Plaveč
Pohled od letohrádku Plaveč ke Krušným horám

Nedaleko odtud se nachází ještě pěkná kaple zasvěcená Panně Marii z Altöttingu, slavného poutního místa v Bavorsku. Kdysi se u ní konávaly poutě s procesím, v dobách minulého režimu patřičně zchátrala, nakonec se však dočkala obnovy a dnes jako perla záři na konci kaštanové aleje na okraji pole.

Kaple Panny Marie Altöttingenské u Jesenice bývala místem poutí
Pohled do polí od kaple Panny Marie Altöttingenské

Osmiboký zámeček Svatý Hubert obklopují kolem dokola lesy, v minulosti se k němu sbíhalo osm cest lemovaných alejemi stromů. I když tato stavbička není přístupná veřejnosti a sídlí v ním správa českých lesů, potěšil mne pohled na jeho harmonickou architekturu a korouhvičku v podobě jelena.

Lovecký zámeček Svatý Hubert
Korouhvička zámečku Svatý Hubert

O několik kilometrů dále ve směru k vesničce Soseň se v na okraji borového lesa nachází opuštěný žulový lom s jezírkem a pozoruhodný balvan zvaný Boží kámen. Přímo k němu nevede žádná turistická značka a i chvíli mi trvalo, než jsem jej našel. Překvapila mne i jeho velikost. Byl vysoký jen něco přes metr, avšak jeho tvar je vskutku jedinečný. Vypadá spíš jako kus modelíny, kterou jakoby někdo před chvílí hnětl. Ke kameni s se váže pověst, že jeho prohlubně vznikly po té, co jedné noci na něm přenocoval Ježíš s dvanácti Apoštoly, když se kvůli bezbožnosti zdejších obyvatel neodvážili poprosit o nocleh v některém z okolních stavení.

Boží kámen u Sosně
Boží kámen u Sosně

OKOLÍ ŽIHLE, KAMENNÝ HŘIB, VIKLAN, BÁBA A DĚDĚK

POTVOROV, ROMÁNSKÝ SKVOST

Kategorie: ČECHY