Výlov rybníka Dvořiště (2019)

TŘEBOŇSKO, po stopách rybníkářů

Na besedě spojené s promítáním fotografií si prohlédneme rozmanitou soustavu rybníků v okolí Třeboně. Dozvíme se více o jednotlivých stavitelích, především o Jakubovi Krčínovi, Štěpánku Netolickém i Mikulášovi Ruthardovi z Malešova. Během poutavého vyprávění se zastavíme jak u velkolepých rybníků Svět, Rožmberk, Horusický a Káňov, tak u těch méně známých, Číst více…

TŘEBOŇSKO, pamětihodnosti a přírodní krásy

Beseda se věnuje architektonickým památkám i přírodním krásám Třeboňska. V Třeboni si prohlédneme staré domy na náměstí, zámek i augustiniánský klášter i skvostnou hrobku Schwarzenberků. Ve okolních vsích se zastavíme u statků, které se na Třeboňsku vyznačují poměrně jednoduchými, zároveň malebnými štíty. Kromě starobylých gotických kostelů navštívíme pozoruhodná barokní poutní Číst více…