KARÉLIE, země tisíců jezer a lidových pěvců

Publikoval Libor Drahoňovský v

Beseda je věnována autonomní republice Karélii, zapomenuté severoevropské končině uchvacující nejen spoustou jezer, žulovými skalisky, lesy a bažinami, ale také kláštery, dřevěnými domky i malebnými kaplemi a kostely. Karélie se stala zemí zaslíbenou pro etnografy, kteří u karelských lidových vypravěčů zapisovaly runy, dlouhé eposy. Přijížděl sem i Elias Lennrot, který své zápisky zpracoval ve své Kalevale, nejslavnějším díle finské literatury. Ve vsích, kde žije ruské obyvatelstvo se podařilo nasbírat takové množství bylin jako nikde v Rusku, kde už dávno upadly téměř v zapomnění. Karelská borovice má dobrý zvuk u tesařů, karelská bříza u truhlářů, z místního železa se vyráběly zbraně, které napomáhaly k vítězstvím ruských armád. Karelská žula přišla vhod pro velkolepé stavby v Sankt Petěrburgu i pro náhrobek Napoleona v Paříži či Leninova mauzolea. V Kárelii se těží také jedinečný šungit. Zdejší příroda umí být drsná i přívětivá, depresivně ponurá i neskutečně krásná. 

Další nabídku besed a přednášek naleznete zde.