SEVERNÍ MAKEDONIE (VÝCHODNÍ ČÁST), zapomenutý kout Balkánu

Publikoval Libor Drahoňovský v

V létě roku 2017 jsem poznával krásy východní Makedonie, která neprávem patří mezi nepříliš navštěvované části Balkánu. Prohlédl jsem si bizarní skalními útvary připomínající lidské postavy, jezero Djorjan, vodopády, planinu Ovčí pole s majestátní horou Bogoslovec, jejíž úpatí v pusté krajině ukrývá neobvykle tvarovanou skálu zvanou Čertova stěna, rozvaliny slavných antických měst, půvabné vesničky s bohužel postupně zanikající lidovou architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáhlými soubory fresek. Z měst jsem navštívil Strumicu, rodiště baby Wangy, starobylé Kratovo, které ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik malebných mostů. Neopominul jsem ani metropoli Skopje s pamětihodnostmi i novodobou, značně megalomanskou architekturou i památník Matky Terezy v místě jejího rodného domu. Pochutnával jsem si také na výtečné národní kuchyni.

Další nabídku besed a přednášek naleznete zde.