HRAD TROSKY DOBÝVAL JAN ŽIŽKA JEN V POVĚSTECH

Publikoval Libor Drahoňovský v

Pohled na Trosky z Kozákova při podzimní inverzi

Nejslavnější hrad Českého ráje patří je ve srovnání Hrubou Skálou a Valdštejnem nejmladším. Založení panského sídla někdy okolo roku 1380 Čeňkem starším z Vartemberka na dvou vysokých čedičových skaliskách bylo počinem nejen odvážným, ale také mimořádně nákladným. Proto není ani divu, že se jeho zakladatel hodně zadlužil . A tak musel roku 1393 králi Václavu IV. postoupit nejen hrad Trosky, ale i významné město na svém panství Nový Bydžov. Panovník předal Trosky o několik později německému šlechtici Ottovy III. z Bergova, který byl vskutku velmi ambiciózním, jak nasvědčuje jeho úsilí o sňatek s Eliškou Přemyslovnou. Ta se ale tomuto návrhu rozhodně postavila na odpor.

Monumentální Trosky

Syn Otty III. z Bergova Otto IV. byl zapřísáhlým odpůrcem husitů. Když Jan Žižka roku 1424 táhl se svým vojskem z Jičínska na Turnov neodvážil se dobývat žádný z významnějších a tedy dobře opevněných hradů. A minul záměrně nejen Trosky, ale i Veliš, Brada i Hrubou Skálu. Avšak podařilo se mu dobýt hrad Valdštejn a obsadit Turnov, kde vypálil dominikánský klášter. O obléhání a dobývání Trosek vojskem Jana Žižka se zmiňují pouze pověsti, nikoliv historické prameny.

Pohled na Trosky od Tatobit
Jaro u Libošovic

Roku 1438 se zradou na pět let zmocnili Trosek lapkové Kryštof Šof z Helfenburka a Švejkar. Majitele Trosek Otu IV. z Bergova zajali možná i na několik měsíců. Z dalších hradů v okolí ovládli ještě Valdštejn, Pařez, Kozlov, Bradlec i Zbiroh. Tito lapkové podnikali výpravy i proti lužickým městům, jednou se dokonce pokusili neúspěšně napadnou Nové město pražské. S jejich počínání se pokusila část zemského vojska učinit konec již roku 1440. Podařilo se jim dobýt alespoň Valdštejn, kterých se ale loupeživí rytíři zanedlouho zmocnili znovu. Trosky a ostatní výše zmíněné hrady tak zůstaly v rukou loupeživých rytířů ještě čtyři roky. Teprve další obležení Trosek a Valdštejna početným vojskem zemské hotovosti donutilo vrátit obsazené hrady původním majitelům.

Idylický pohled na Trosky od silnice mezi Újezdem pod Troskami a Troskovicemi

Syn Otty IV. z Bergova Jan prodal roku 1458 Trosky Janu Zajícovi z Hazmburka, který již tehdy vlastnil hrad Kost. Od té doby přestávají být Trosky sídelním hradem a postupem času se proměňují ve skutečné Trosky.

Prosincový podvečer, pohled z Vyskeře
V době letního slunovratu vychází slunce věžemi Trosek. Fotografii jsem pořídil 24. června roku 2020.
Čekání na východ slunce mezi věžemi Trosek o letním slunovratu (2016) Tento krásný úkaz je pozorovatelný z rozsáhlé pláně, kde se v keltských dobách nacházela svatyně.
Roku 2016 mi o letním slunovratu zakryl vycházející slunce zajímavý mrak.
Výhled z Trosek směrem k Ještědu a Kozákovu

Kategorie: BLOG Z CEST