ORLÍK ČÁSTEČNĚ VYPUŠTĚN, (2019/2020), NÁVRAT ZMIZELÝCH ŘEK

Publikoval Libor Drahoňovský v

Hrad a zámek Orlík se v zimě 2019/2020 opět tyčil na skále

Od podzimu roku 2019 do předjaří roku následujícího poklesla hladina na Orlíku o více než deset metrů. Důvodem byly stavební práce na lodním výtahu hráze. Takový úbytek vody částečně obnažil stráně a skály, na posledních několika kilometrech přehradního jezera i původní koryto Vltavy a Otavy. Po více než půl století se na světlo světa opět opět vynořily základy domů zaniklých vsí, staré jezy, úseky bývalých silnic i celé kilometry šífařské stezky z pečlivě poskládaných kamenů, po nichž klapala koňská kopyta vláčejících lodě proti proudu Vltavy.

Pohled na přehradní nádrž Orlík z rozhledny Milada roku 2020,, patrné jsou obnažené břehy v důsledku částečného vypuštění.

Tuto podívanou jsem si nechtěl nechat ujít a tak jsem od ledna do března roku 2020 podnikl k částečně vypuštěnému Orlíku několik výletů. Kvůli povětšinou krkolomnému terénu jsem pokaždé jsem zvládl projít jen kousek vltavského či otavského břehu. Nakonec jsem se musel smířit s tím, že mnohá místa snad stihnu prozkoumat až příští zimu, kdy se odpouštění Orlické přehrady plánuje znovu.

Vltava u Zvíkova, obnažené břehy v únoru 2020

Vltava i Otava částečným vypuštěním Orlíku jakoby dočasně oživly, doslova se vzkřísily ve své kráse i vznešenosti. Proto se těžce smiřuji s myšlenkou, že za několik málo měsíců nádhernou přírodní scenerii říčního údolí, včetně šífařské stezky i obou jezů, které jsem dnes viděl, znovu pohltí vody přehradní nádrže. Zajímavá místa a jednotlivé úseky vltavských a otavských břehu povypuštěného Orlíku popisu v následujících kapitolách.

Vltava u Vranova v lednu 2020. Na horních úsecích Orlické přehrady se Vltava i Otava navrátily do původních koryt. Na fotografii vidíme krásně dochovanou vltavskou potahovou stezku.
Původní koryto Vltavy u jezu Nový mlýn nedaleko Doubravy
Kategorie: BLOG Z CEST