ORLÍK ČÁSTEČNĚ VYPUŠTĚN (2019/2020), VÝLET PODÉL VLTAVY Z HLADNÉ K REJSÍKOVU

Publikoval Libor Drahoňovský v

Některé výlety k přehradní nádrži Orlík jsem si nechal na únor. Například putování od Hladné k Rejsíkovu. Prvně zmíněnou osadu proslavil mnozí voraři, především rod Husů, kde se tato profese dědila celá pokolení. Alespoň na okraj je třeba zmínit, že ti co plavili vory se nikdy nenazývali voraři, ale plavci.

Než se vydám po proudu řeky, rozhodně v Hladné nevynechám dva pilíře nedostavěného mostu, jehož výstavba započala údajně na sklonku 1. republiky, aby spojil Albrechtice nad Vltavou a Doubravu. Protektorátní vláda jeho dokončení zakázala. Němci nepočítali s tím, že nezvítězí. V roce 1945 by se při ústupu jejich armády určitě hodil. Marně hledali při úprku most, který měl být dle map dokončený.

Hladná, prvorepublikové pilíře nedokončeného mostu.

Odtud se vydám proti proudu Vltavy o dalších přibližně dvě stovky metrů dál. Přelézám mohutné balvany, než se dostanu k zajímavé, ale poněkud nenápadné technické památce. Zhruba do třetiny koryta tu zasahuje pás sestavený z opracovaných kamenů. Jeho vzhled poněkud připomíná šífařskou stezku. V minulosti sloužil k tomu, aby se proud vody nerozléval do mělčin u břehu, ale byl směrován více do středu toku, což potřebovali voraři.

Hladná, tato nízká hrázka zvyšovala průtok na pravé straně vltavského koryta a tím umožňovala lepší splavnost vorů.

Po proudu Vltavy se navracím zpět k Hladné, a odtud k bývalé schwarzenberské elektrárně Nový mlýn, kterou jsem obdivoval již lednu, avšak na opačné straně řeky. O tomto místě se podrobněji zmiňuji v kapitole: VÝLET PODÉL VLTAVY OD VRANOVA K DOUBRAVĚ

Jez Nový mlýn u Doubravy
Vorařská propusť se zpomalovacími žulovými prahy.

Několik stovek metrů za jezem následuje jeden z nejkrásnějších úseků šífařské stezky prodírající se přes balvany a skaliska. O další půl kilometr dále procházím kolem zabahněných základů zaniklé vsi Rejsíkov. Těšil jsem se, že znovu tak jako v lednu, avšak z opačného stranu řeky, uvidím ve své kráse zdejší jez. Avšak kvůli zvýšenému průtoku se voda valí i přes jeho korunu. Jsem trochu zklamán, že si již podrobně neprohlédnu jeho starou konstrukci. A těžko říci, zda a kdy bude v korytě řeky opět tak výjimečně nízký průtok, a zároveň dojde k tak velkému poklesu hladiny v Orlické nádrži.

Skalnatý úsek Vltavy mezi jezem Nový mlýn a Rejsíkovem
Jez u Rejsíkova
Kategorie: BLOG Z CEST