JIŘÍ FRANTIŠEK PACÁK SLAVNÝ BAROKNÍ SOCHAŘ A PODKRKONOŠSKÝ RODÁK

Kuks a Betlém na panství hraběte Šporka proslavily především sochy Matyáše Bernarda Brauna, zatímco poněkud opomíjena zůstává sousední rozsáhlá ves Žireč se sochami od Jiřího Františka Pacáka, rovněž významného barokního sochaře. Žireč od dob třicetileté války vlastnili jezuité, jež si tu z bývalého zámečku zřídili sídelní rezidenci. Žirečským jezuitům v Číst více…